Мета реалізації освітнього компонента  сформувати у здобувачів освіти систему знань про фізіологічні механізми (кореляти, закономірності) психічної діяльності та поведінки людини та формування у них умінь використовувати теоретичні і практичні знання при аналізі психологічних явищ та фактів та у науково-дослідній роботі.