Мета реалізації освітнього компонента – сформувати у здобувачів освіти систему знань про психологічні особливості осіб з різними нозологіями та психологію лікувального середовища; формування практичних навичок проведення клініко-психологічного дослідження, диференціації психологічних феноменів та психопатологічних синдромів; ознайомлення із сучасними теоретичними аспектами психосоматичних та соматопсихічних взаємовпливів; розширення наукових уявлень про види та методи клініко-психологічної інтервенції осіб.