Мета курсу: забезпечити підготовку студентів педагогічних вузів до ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій та приклданого програмного забезпечення у навчальному процесі та професійній діяльності.