Основною метою курсу “Історія психології” є формування у студентів наукових уявлень про виникнення й динаміку розвитку психологічних знань у світовій і вітчизняній історії.