М е т а освітнього компоненту «Математичні методи у психології» полягає в ознайомленні здобувачів вищої освіти з основними математичними моделями аналізу даних наукового дослідження, а також процедурними аспектами застосування математичних (статистичних) методів для аналізу конкретних даних емпіричного науково-психологічного дослідження та основними правилами змістової інтерпретації результатів статистичного аналізу його даних; у формуванні вмінь узагальнення, інтерпретації та подання результатів науково-психологічного дослідження.