Мета освітнього компоненту «Активне соціально-психологічне навчання» полягає у формування навичок самопізнання, самоаналізу і самовдосконалення та отримання досвіду особистісного зростання під час участі у груповій соціально-психологічній роботі.

 

Програма освітнього компоненту розділена на шість змістових модулів:

Ø  Змістовий модуль 1. «Особливості особистісно-професійного розвитку».

Ø  Змістовий модуль 2. «Розвиток комунікативної компетентності».

Ø  Змістовий модуль 3. «Розвиток комунікативної компетентності».

Ø  Змістовий модуль 4. «Розвиток рефлексивних механізмів психіки».

Ø  Змістовий модуль 5. «Розвиток ідентифікаційних структур особистості».

Ø  Змістовий модуль 6. «Розвиток професійно-особистісних якостей як складових психологічної компетентності».