Мета освітнього компоненту «Практикум із загальної психології» полягає в ознайомленні студентів із неекспериментальними методами психологічних досліджень, такими як спостереження, опитування, тести-опитувальники, проективні методики, техніка семантичного диференціалу тощо та у формуванні практичних дослідницьких умінь.

Програма освітнього компоненту розділена на десять змістових модулів:

Ø  Змістовий модуль 1. «Загальна характеристика принципів та методів психологічного дослідження».

Ø  Змістовий модуль 2. «Метод спостереження».

Ø  Змістовий модуль 3. «Методи дослідження пізнавальних процесів».

Ø  Змістовий модуль 4. «Тести-опитувальники».

Ø  Змістовий модуль 5. «Метод опитування».

Ø  Змістовий модуль 6. «Метод семантичного диференціалу».

Ø  Змістовий модуль 7. «Проективні методики психологічного дослідження».

Ø  Змістовий модуль 8. «Контент-аналіз».

Ø  Змістовий модуль 9. «Дослідження міжособистісних відносин».

Ø  Змістовий модуль 10. «Методи глибинного дослідження особистості».