Мета вибіркового освітнього компоненту «Групове соціально-психологічне навчання» полягає у формуванні навичок самопізнання, самоаналізу і самовдосконалення та отримання досвіду особистісного зростання під час участі у груповій соціально-психологічній роботі.