«Розвивально-корекційні технології у психологічних дослідженнях» для здобувачів ступеня вищої освіти доктор філософії (PhD) за освітньою програмою «05 Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності.  053 «Психологія»