Мета: формування теоретичних знань та практичних навичок впровадження в навчальний процес нових освітньо-комунікаційних технологій, зокрема, дистанційне навчання; оволодіння методикою розроблення дистанційних навчальних курсів.