Мета: формування теоретичних знань та практичних навичок впровадження в навчальний процес нових освітньо-комунікаційних технологій, зокрема, дистанційне навчання; оволодіння методикою розробки дистанційних навчальних курсів.