Мета: набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок у розробці та верстці сторінок web-сайтів, враховуючи вимоги сучасного  web-дизайну.