для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Математика)