Мета дисципліни: є вивчення та застосування сучасних парадигм програмування під час програмної реалізації прикладних завдань в області інформаційних систем і технологій та у майбутній професійній діяльності.

Завдання дисципліни: є набуття студентами теоретичних знань з основ програмування мовою Python; здатностей застосовувати мову програмування Python для реалізації алгоритмів розв’язування різнотипних завдань; використовувати бібліотеки tkinter та PyQt для створення відповідно користувацьких графічних інтерфейсів та віконних додатків; створювати динамічні веб-сайти на основі бібліотеки Django тощо;  здатності до самоосвіти і самовдосконалення щодо розроблення та використання технології Python в освітньому процесі закладів професійної (професійно-технічної) освіти та бізнес-комунікаціях.