Метою викладання навчальної дисципліни «Програмування мобільних пристроїв» є вивчення сучасних теоретичних, методичних і алгоритмічних основ розробки мобільних додатків для використання їх під час розв'язання прикладних завдань в області інформаційних систем і технологій та у майбутній професійній діяльності.