Навчальна дисципліна "Вибрані питання шкільного курсу інформатики з методикою викладання" для студентів, які здобувають вищу освіту за спеціальністю 014 Середня освіта (математика) за додатковою спеціалізацією 014 Середня освіта (інформатика)