Мета дисципліни - сформувати систему фахових компетентностей у майбутніх інженерів-педагогів: - аналізувати професійну діяльність фахівця з метою формування змісту його освіти; - аналізувати та діагностувати стан освітнього процесу в професійних навчальних закладах; - проектувати зміст навчального матеріалу; - розробляти освітні технології; - організовувати навчальну діяльність учнів професійних навчальних закладів по засвоєнню теоретичних знань та практичних умінь, формування їх компетентностей.