Мета дисципліни: теоретичне обґрунтування наближених методів чисельного розв’язку прикладних задач математики; проведення оцінки ефективності методів та їх надійності; дослідження на стійкість, збіжність та точність результату.