Курс вивчається студентами спец. 101 Екологія

Навчальна дисципліна, яка вивчається на ІІ курсі спеціальності 014 "Середня освіта (Географія)".

Системне дослідження якості навколишнього середовища з використанням відповідних методів (дерева цілей, експертних оцінок, мозкового штурму тощо). Здійснення оцінки стану водних та земельних ресурсів, атмосферного повітря. Розробка рекомендації для вирішення виявлених екологічних проблем.

Мета курсу: оволодіти знаннями з дисципліни «Регіональна економічна і соціальна географія світу»; сформувати сучасне суспільно-географічне мислення та систему спеціальних знань з проблем економічного і соціального розвитку як окремих розвинених країн, так і регіонів з відповідною природно-ресурсною базою, людським потенціалом, галузево-територіальною структурою; набути уміння аналізу галузевої і територіальної структури адміністративно-територіальних одиниць, окремих країн, регіонів та визначення їх основних напрямів економічного і соціального розвитку.


Навчальна дисципліна призначена для студентів спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) другого рівня вищої освіти.  

Дисципліна "Екологія" спрямована на вивчення взаємозвязків живих організмів з навколишнім середовищем. 


курс призначений для студентів першого курсу  спеціальності Біологія. 

Викладено питання розвитку окремих галузей промислововсті, розкрито засади технології й організації промислового та сільськогосподарського виробництва. Наведено основні напрямки науково-технічного прогресу в промисловості, розглянуто засади виробництва у чорній і кольоровій металургії, електроенергетиці, паливній (вугільній, нафтовій, газовій), машинобудівній, хімічній, текстильній і харчовій промисловості. Охарактеризовано технологічні процеси в промисловості будівельних матеріалів і лісовій промисловості. Розкрито зміст основних понять тваринництва, описано особливості вирощування овочевих і плодовоягідних культур.