Для магістрів першого курсу заочної форми навчання (для усіх спеціальностей)

Дисципліна  знайомить студентів з основними напрямами, технологіями  соціальної роботи в  громаді.