Мета курсу - засвоєння теорії і оволодіння методикою організації виховної роботи в закладах середньої освіти