Цей курс вивчають студенти спеціальності " міжнародні відносини"

Курс "Правознавство" відноситься до вибіркового циклу дисциплін з підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 014. Середня освіта (історія). Викладається на 1 курсі, ІІ семестрі. Кількість лекційних годин - 20, практичних годин - 20 . Форма контролю - залік.

галузь права

Дисципліна Політологія вивчається студентами-міжнародниками, факультету ФІПМВ. Політологія вивчає політику, владу та відносини у суспільстві.

Курс вивчатимуть студенти 3-го курсу (історія та правознавство)

Даний курс ознайомить студентів з основними поняттями та теоріями розвитку суспільства як соціальної системи та дозволить зрозуміти специфіку сучасних соціальних процесів.