Курс призначений для підготовки здобувачів освітнього рівня бакалавр спеціальності 014 Середня освіта. Трудове навчання та технології

«Основ композиції та кольорознавства» для студентів за спеціальністю: 014.10 «Середня освіта. Трудове навчання та технології»

Для студентів за спеціальністю: 015 Професійна освіта (Охорона праці)

(з додатковою спеціальністю «Професійна освіта (Комп'ютерні технології)»)

факультет: документальних комунікацій, менеджменту, технологій та фізики

Для здобувачів освітнього рівня "бакалавр" спеціальності "Середня освіта. Трудове навчання та технології"

Для студентів спеціальності 014 "Середня освіта. Трудове навчання та технології", бакалавр

Курс призначений для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти