Народно-сценічний танець є провідною дисципліною у підготовці фахівців галузі знань 02 Культура і мистецтво спеціальності 024 Хореографія

Для студентів 2 курсу денної та заочної форми навчання.

Курс призначений для здобувачів вищої освіти ІІ (магістерського ) рівня освіти

“Теорія і методика викладання народно-сценічного танцю” є провідною дисципліною у підготовці фахівців галузі знань 02 Культура і мистецтво спеціальності 024 Хореографія.