Метою даної дисципліни  є вивчення основних етапів роботи з фольклорним колективом.