Для магістрантів спеціальності "Середня освіта.  Музичне мистецтво"

Мета курсу – підготовка висококваліфікованих фахівців до організації та здійснення хорової діяльності з учнями на уроках музики та під час гурткової діяльності.

Завдання:

 оволодіння теоретичними та практичними основами діяльності керівника хорового колективу та специфікою хорового виконавства;

– формування готовності до практичної роботи з хоровим колективом;

 розвиток практичних умінь і навичок з вивчення хорових творів різного ступеня складності;

– формування здатності ефективно вирішувати питання організації, розвитку і творчої діяльності хорового колективу та різноманітних ансамблів;

– формування і розвиток відповідальності за колектив;

– формування вміння практично застосувати знання, вміння, навички набуті в класі з хорового диригування, під час роботи з хоровим колективом.