Курс "Латинська мова" для студентів факультету іноземної філології 28 практичних годин+диф.залік. Кафедра методики викладання іноземних мов. доцент, канд.філол.н. Третьякова Катерина Володимирівна