Основна діяльність - проведення діагностики знань студентів з фахових дисциплін різних спеціальностей під час ректорських контрольних зрізів, підсумкових контролів - семестрові екзамени, кваліфікаційні іспити.