ОК 09 Музична педагогіка: традиції, інновації

спеціальність 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

освітній ступінь "магістр"

Курс «Музична педагогіка: традиції, інновації» спрямований на поглиблення знань здобувачами вищої освіти історії музичного виховання, традиційних та інноваціних підходів до реалізації масової музичної освіти, розуміння завдань, що стоять сьогодні перед закладами освіти в умовах Нової української школи, формування здатності узагальнювати, інноваційної переосмислювати та творчо використовувати досягнення мистецької педагогіки, сучасний художньо-педагогічний досвід, знаходити оптимальні рішення щодо їх впровадження в освітній процес.