Для бакалаврів спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)