Метою курсу є розвиток у майбітніх вчителів музичного мистецтва музично-історичного мислення. Призначений для здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистециво), о.р. "Бакалавр"