Мета курсу – сприяння підготовці висококваліфікованих бакалаврів шляхом формування системи музично-теоретичних знань, вмінь, навичок щодо їх використання, тобто створення необхідної теоретичної та практичної бази для опрацювання програмного матеріалу.

Курс складається з 2-х взаємно пов’язаних розділів – строгий стиль та вільний стиль. Поліфонія передбачає розв’язання ряду завдань:

- розвиток музично-теоретичного мислення;

сприяння осмисленню змісту та структури провідних теоретичних понять з метою їх наступної інтерпретації до учнівського контингенту;

формування в студентів навичок аналізування нотного тексту;

-активізація та примноження творчого потенціалу здобувачів вищої освіти.