Курс "Основи наукової дільності вчителля музичного мистецтва" має на меті  - озброїти майбутніх вчителів музичного мистецтва теоретичними знаннями та практичними уміннями організації наукової діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах та навчити самостійно вести науковий пошук