Для бакалаврів спеціальності 013 Початкова освіта

Мета курсу:

формування системи знань про особливості музики як виду мистецтва, його освітні, розвивальні та виховні можливості, 

вікові особливості музичного розвитку дітей молодшого шкільного віку, 

мистецьку галузь Нової української школи, змістові лінії програми початкової школи, 

урок мистецтва як основну форму навчання мистецтва в початковій школі, 

етапи ознайомлення учнів з мистецькими поняттями, етапи організації слухання музики, розучування пісні, 

творчі та комунікативні форми та методи навчання мистецтва