Для бакалаврів 4 курсі спеціальності 012 Дошкільна освіта

Мета курсу

формування знань про методи музично-естетичного виховання, навчання, освіти і розвитку дітей дошкільного віку,

усвідомлення майбутніми фахівцями теоретичних, методичних і практичних основ музичного виховання дітей дошкільного віку, 

закономірностей процесу музичного розвитку дошкільників, 

умов організації музично-педагогічної роботи з дітьми