Виробнича практика є компонентом освітньо-професійної програми 014 Середня освіта (Музичне мистецтво), формою практичної підготовки майбутнього учителя музичного мистецтва, мистецтва.

Виробнича практика є об’єднуючим елементом між теоретичним навчанням майбутніх фахівців і їх самостійною роботою в освітніх закладах, озброює здобувачів вищої освіти досвідом професійної діяльності, сприяє більш повному засвоєнню професійно-зорієнтованих дисциплін, а також дисциплін професійного циклу та інших суміжних дисциплін.