Навчальна практика (педагогічна) на 4 курсі (7 семестр) є компонентом освітньо-професійної програми підготовки фахівців спеціальності 014 Середня освіти (Музичне мистецтво), однією з форм практично-професійної підготовки майбутнього учителя музичного мистецтва.