Дана дисципліна є обов’язковим компонентом освітньої програми першого рівня навчання студентів спеціальності 231 «Соціальна робота». Спрямований на формування  системних фундаментальних знань із загальної та соціальної напрямків психології. Містить  великий перелік основних концепцій; підходів до вивчення психологічної природи особистості людини, її психіки та поведінки, спілкування, взаємовідносин, що обумовлюються включенням у різні соціальні групи (малі, великі, відкриті,  закриті, референтні, групи членства і т.д.). Курс пропонує пізнання психологічних категорій, що відображають механізми формування особистості, такі як: адаптація, соціалізація, комунікація, інтеріоризація, самовдосконалення, розвиток соціальних установок, самосвідомості, Я-концепції, самооцінки, емпатії, рефлексії, активності та діяльності особистості, статево-рольової ідентичності. Широко описує психологію малих та великих соціальних груп. Психологію натовпу, моди, паніки, чуток і ЗМІ. Дана дисципліна експлікує психологічні особливості  культурних, релігійних, етнічних відмінностей різних народностей і націй.