Навчальна дисципліна «Психологія менеджменту та управління» спрямована на підготовку фахівців за ступенем вищої освіти – Бакалавр, що вільно орієнтуються в проблемах психології управління , передумовах розвитку та сутності психології менеджменту, а також здатні систематизувати й осмислити основи психологічного змісту управлінської діяльності.

Зміст курсу орієнтований на пізнання здобувачами вищої освіти проблем, пов’язаних із побудовою сучасних моделей професійної діяльності в галузі менеджменту та управління, розвитком організацій та управлінського консультування.

Навчальна дисципліна призначена для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Бакалавр» (рік підготовки -- 3-ий), спеціальності 053 «Психологія» Рівненського державного гуманітарного університету.Даний курс призначений для студентів спеціальності 053 "Психологія"

Курс "Соціальна психологія" для студентів, які вивчають соціальну психологію в межах обов"язкової програми вищої освіти. 

Даний курс вивчатиметься студентами психолого-природничого факультету і спрямований на вивчення особливостей психіки та поведінки людини, зумовленої включенням  у малі та великі соціальні групи.

Курс призначений для студентів 3-го курсу психолого-прородничого факультету.

курс призначений для здобувачів спеціальності практична психологія