Дисципліна «Конфліктологія та девіантологія у фізичному вихованні» є обов’язковим компонентом освітньої програми магістрів «014 Середня освіта (фізична культура)».Вона спрямована на формування психологічної та професійної компетентності фахівця, що здатний до безперервного  розвитку, систематизації отриманих знань та застосування їх на практиці.

Варто зазначити, що конфліктність і девіація – вкрай широкі поняття в сучасному суспільстві. Далеко не кожен його суб’єкт має арсенал конгруентних методів для їх подолання. Девіантна поведінка – це масове свідоме і вибіркове порушення соціальних норм. Конфліктна поведінка – вкрай загострена суперечливість та категоричність у відмінностях поглядів, цінностей, норм чи позицій людей під час соціальної взаємодії чи комунікації. Важливими ознаками тут є типовість моделей поведінки, усвідомлення суб’єктами своїх дій та смислу їх відхилення, можливість людини вибрати іншу, з самого початку не девіантну і неконфліктну тактику (стратегію) власних дій.