Даний курс призначений для студентів 3 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Англійська мова і література). Навчальна дисципліна «Вікова та педагогічна психологія» покликана сформувати знання здобувачів про закономірності психічного розвитку людини на різних вікових етапах її життя; розкрити особливості психічного розвитку та формування особистості у процесі навчання і виховання; домогтися опанування здобувачами вищої освіти основними формами, методами і прийомами психолого-педагогічної роботи, а також методами самопізнання і саморозвитку. Мета навчальної дисципліни полягає в ознайомленні здобувачів із основними проблемами та розділами вікової та педагогічної психології, із закономірностями психічного розвитку на різних вікових етапах, з науковими методами вивчення вікових особливостей тощо. Курс вікової та педагогічної психології є однією з важливих складових психологічної освіти та психологічної підготовки здобувачів до майбутньої педагогічної та психологічної діяльності. В результаті вивчення дисципліни здобувачі оволодіватимуть цілісним фрагментом соціокультурного досвіду (знання, уміння, норми, цінності) у галузі педагогічної та вікової психології.