Дана дисципліна є обов’язковим компонентом освітньої програми першого рівня навчання студентів спеціальності 014  Середня освіта (Українська мова і література, психологія), що  спрямований на формування  системи фундаментальних знань з вікової, педагогічної та соціальної  психології. Містить  великий перелік основних концепцій і підходів до вивчення вікової та педагогічної сторони психологічної природи особистості людини, її психіки та поведінки, спілкування, взаємовідносин, що обумовлюються включенням у навчально-виховний і життєтворчий суспільний процес. Курс пропонує пізнання психологічних категорій   «віку», «росту», «розвитку»; «навчання», «виховання»;  соціалізації, «взаємодії», «комунікації (спілкування)», «особистості»  що регулюють процес формування  людини як одиниці соціально-психологічної системи.