Курс «Основи психології і педагогіки»  є вибірковим компонентом освітньої програми «Суспільні комунікації»  першого рівня навчання студентів спеціальності «291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Він спрямований на формування  системи фундаментальних знань з психології та педагогіки і включаєпсихологію виховання, самовиховання, психологію педагогічнихмеханізмів соціалізації дитини; психологію навчання; психологію педагогічної діяльності та формування особистості педагічного працівника.