Навчальний напрям «Психологія здоров’я та здорового способу життя» покликаний забезпечувати студентів  теоретичними, практичними основами збереження та зміцнення психічного здоров’я особистості, засвоєння різноманітних  методів, прийомів та засобів  роботи з виявлення фізичного, соціального та психічного рівнів здоров’я, технік збереження працездатності, методик самовпливу на організм за допомогою сучасних оздоровчих технологій, а також – формування свідомого відповідального ставлення до власного здоров’я. Прищеплення принципів ведення здорового способу життя.