Даний курс призначений для студентів 1 курсу спеціальності 053 "Психологія"

Диференційна психологія систематизує індивідуальні відмінності та різні методи їхньої діагностики, а також кількісно оцінює ці відмінності в різних сферах. Факти та висновки диференційної психології важливі для вирішення багатьох практичних завдань, зокрема, відбору та навчання персоналу, діагностики та прогностики розвитку окремих властивостей, схильностей, здібностей індивідів тощо.

Метою дисципліни є засвоєння сучасних теоретичних та прикладних знань про індивідуальні, типологічні та групові психологічні відмінності між людьми, формування умінь пояснювати та аналізувати традиційні та новітні психологічні теорії, чинники та закономірності прояву індивідуально-психологічних відмінностей, формування умінь застосовувати набуті знання у практичній професійній діяльності. Викладання дисципліни спрямоване на формування у здобувачі вищої освіти системи знань щодо механізмів становлення та розвитку індивідуальності як цілісного феномену, що існує в полі взаємодії біологічно-спадкових і соціально-набутих чинників активності суб’єкта.