Предмет “Соціальна психологія” вивчає взаємозвязок соціального і психологічного, їх взаємодію та взаємозалежність, соціально-психологічні явища, які виникають в процесі соціальної взаємодії і характеризують індивіда і групу, про масову свідомість та масову поведінку людей. Освітньою метою дисципліни є формування у студентів чіткого уявлення про: • основний понятійний апарат соціальної психології; • роль соціально-психологічних досліджень у розв’язанні практичних завдань суспільства; • методи соціально-психологічного дослідження масових соціальних процесів і колективів. Оволодіння знаннями соціальної психології дає можливість • осмислювати сучасну різноманітність системи людських стосунків, • знаходити адекватні способи вирішення питань, що винкають в комунікативній, підприємницькій, організаторській сфері міжособистісних і міжгрупових взаємодій.