Дистанційний курс навчальної дисципліни «Психологія управління» призначений для здобувачів першого та другого рівнів вищої освіти.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Психологія управління» є розуміння предметної області курсу та ознайомлення здобувачів вищої освіти з психологічними особливостями процесу управління, висвітлення важливості закономірностей соціальної взаємодії в організації та вивчення застосування методів психологічного дослідження в роботі з представниками організаційного середовища.

Мова навчання: українська.

Розробник: Березюк Тетяна Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри вікової та педагогічної психології Рівненського державного гуманітарного університету.