Дисципліна  призначена для формування системних знань  процесу соціалізації  людини у  онтогенетичній парадигмі. Він забезпечує  аналіз   основних концепцій та  підходів до розуміння  суті соціалізації – як процесу  поступового поетапного входження людини  у суспільство у віковому континуумі. 

Соціалізація