Мета навчальної дисципліни "Психодіагностика (віковий аспект)" підготувати висококваліфікованих фахівців у галузі психології, здатних розв’язувати складні задачі та практичні завдання у процесі навчання та професійної діяльності, що характеризуються невизначеністю умов і вимог, шляхом гармонійного поєднання фундаментальності та професійної спрямованості освіти, розвитку наукових досліджень, інтеграції в європейське освітнє, наукове і економічне співтовариство.