Виробнича практика (педагогічна) є компонентом освітньо-професійної програми, формою практичної підготовки майбутнього учителя музичного мистецтва.

Виробнича практика (педагогічна) є об’єднуючим елементом між теоретичним навчанням майбутніх фахівців і їх самостійною роботою в освітніх закладах, озброює здобувачів вищої освіти початковим досвідом професійної діяльності. 

Проходить на 4 курсі (8 семестр) з відривом від навчання протягом 6 тижнів (270 год.).